Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Melinda Instal. Afla mai mult

Meniu

Irigatii rezidentiale

„FĂ-TI SINGUR”

Îndrumar de proiectare şi instalare sistem de irigat

 1. Introducere

Stimate Cititor!

Acest material a fost întocmit pentru a Vă ajuta să Vă înfrumuseţaţi grădina. Aici Veţi găsi tot ce este mai important pentru a Va putea realiza sistemul propriu de irigat. Totuşi trebuie menţionat, că dacă doriţi o grădină frumoasă, realizată în mod profesional, optimizată corespunzător trebuie să Vă adresaţi unui specialist în acest domeniu. Vă dorim mult succes!

Echipa Melinda Instal

 1. Culegerea datelor

În acest capitol vom analiza culegerea datelor de bază STRICT NECESARE pentru sistemul de irigare.

Două lucruri foarte importante pentru un sistem de irigare:

 • plan de situaţie exact / precis, la scară
 • măsurare debit de apă

Dacă lipseşte doar unul dintre aceste două date nu se poate lucra!!!

 1. Plan de situatie
Indispensabil pentru proiectare!
Vom mai avea nevoie de următoarele:
 • hârtie milimetrică
 • creion
 • gumă de şters
 • liniar
 • ruletă de măsurat

Pe desen / plan de situaţie trebuie marcate:

 • limita spaţiului de irigat
 • zonele ce nu se vor iriga (clădire, cale de acces auto / persoane, spaţiu grătar / picnic, zonă amenajată pentru joacă copii, etc.)
 • arbori, arbuşti
 • grupuri de plante, straturi de flori sau legume
 • locul sursei de apă
 • locul proiectat pentru comanda automată
 • înclinarea suprafeţei
 • scara, direcţia nord
 • direcţia predominantă a vântului dacă este posibil

Ulterior Vă va fi de mare folos dacă culegeţi date cât mai exacte.

 1. Măsurare debit de apă

Strict necesar pentru proiectare!

Sursa de apă poate fi:

 • din fântână / puţ prin pompare: are avantajul că este ieftină, dar poate fi necesară tratarea ei, şi necesită atenţie sporită.
 • de la reţea urbană: are avantajul că este oricând disponibilă, nu necesită filtrare, dar este mai scumpă.

Indiferent de sursa de apă paşii măsurării sunt aceiaşi.

Materiale necesare:

 • manometru
 • robinet cu bilă
 • o găleată de 10 l (corespunde orice vas cu volumul cunoscut)
 • cronometru

Paşii măsurării:

 1. Montaţi manometrul şi robinetul la racordul de refulare a pompei, sau la racordul la reţea, în locul de unde se doreşte alimentarea cu apă a sistemului de irigat.
 2. Deschideţi robinetele, şi porniţi pompa, pentru ca apa să curgă liber (aveţi grijă ca toate celelalte robinete să fie închise în cazul în care se preconizează a se iriga de la reţeaua urbană: pentru a obţine valoare de măsurare exactă).
 3. Începeţi să închideţi robinetul cu bilă până când manometrul indică presiunea de 3 bar.
 4. Cronometraţi timpul de umplere al găleţii.
 5. Calculaţi debitul disponibil: Debit [l / min] = (cantitate de apă măsurată [ l ] / timp măsurat [sec]) x 60
 6. Întroduceţi valoarea calculată în tabelul de proiectare.

 

 1. Proiectare

După culegerea tuturor datelor necesare, trebuie întocmit proiectul instalaţiei. Există două opţiuni:

 • Trimiteţi prin postă sau în format electronic planul de situaţie şi rezultatul măsurării debitului de apă la Melinda Instal, unde în mod gratuit se va întocmi proiectul şi oferta de preţ pentru instalaţia Dvs. de irigat.
 • Vă întocmiţi singur proiectul şi necesarul de materiale pentru instalaţie.

Dacă doriţi să Vă întocmiţi singur proiectul, trebuie să aveţi în vedere câteva reguli de bază:

 • Proiectarea dispunerii se face întotdeauna de la duza la duza. Următorea duza se poziţionează la marginea razei de acţiune a celei anterior. E mai bine să avem o duza în plus decât să rămână zonă neirigată.
 • În primul pas trebuie încercat a fi utilizat duza cu rază maximă de acţiune adecvata zonei.
 • Dispunerea duzelor trebuie începută din colţul suprafeţei de irigat, apoi se dispun duzele pe perimetrul suprafeţei, iar pe partea interioara se trece doar la sfârşit.
 • Trebuie luat în considerare efectul de umbrire (d.p.d.v. a irigării) a vegetaţiei.
 • Nu în toate cazurile este bine ca straturile de plante să fie irigate prin duze. Acestea se pot iriga şi prin picurare.

Proiectarea:

 1. Împărţiţi suprafaţa de irigat în mai multe zone. Acest lucru are importanţă în ceea ce priveşte transparenţa.
 2. Acoperiţi aceste zone prin dispunerea adecvată a duzelor. Tabelul de pe ultima pagina a îndrumarului Vă va putea fi de folos în acest sens.
  1. scoateţi din tabel valoarea razei de acţiune a duzei alese
  2. trasaţi un arc de cerc cu această rază
  3. notaţi locul de dispunere a duzei
  4. notaţi tipul acesteia, şi valoarea debitului corespunzător unghiului jetului
  5. continuaţi până ce acoperiţi întreaga suprafaţă de irigat !!! IMPORTANT!!! să nu rămână zonă neacoperită: proiectaţi de la duza la duza!!!
 3. Notaţi acele zone care nu doriţi să fie irigate prin duze ci prin picurare.
 4. Adunaţi consumul (debitul) tuturor duzelor. Scrieţi această valoare în tabel.
 5. Calculaţi cantitatea de tuburi de picurare, şi scrieţi valoarea în tabel.
 6. Efectuaţi calculele. Valorile obţinute trebuie rotunjite întotdeauna în sus: acest lucru este foarte important la determinarea zonelor de irigat.
 7. Grupaţi duzele astfel ca debitul lor să nu depăşească în nici un caz debitul disponibil, şi dacă este posibil acest consum să fie aproximativ egal cu debitul mediu al grupurilor de duze. Dacă suprafaţa de irigat prezintă o diferenţă de nivel de peste 2 m, se recomandă ca duzele din acelaşi grup să fie la acelaşi nivel.
 8. Trasaţi reţeaua de conducte a grupurilor de duze.
  1. Duzele se racordează la o conductă de diametru mai mare prin intermediul unei conducte de diametru mai mic, în formă de ramuri, deoarece se lucrează mai uşor cu ţeavă de diametru mai mic, şi cu acestea se pot îmbina mai precis duzele la învelişuri.
  2. Prin conducta de diametru mai mare apa ajunge în apropierea duzelor, de unde se realizează ramificaţii prin ţevi mai subţiri pana la duze.
  3. Ramificaţiile sistemului de irigare prin picurare se realizează în mod similar.

 

 1. Întocmire necesar de materiale:

După realizarea proiectului sistemului de irigat, trebuie întocmit lista necesarului de materiale. Acest lucru este mult uşurat prin faptul că V-am întocmit pachete unitare cu materialele necesare.

Întocmirea necesarului de materiale:

 1. Bifaţi sursa de apă disponibilă: apă de la reţea, sau apă de fântână / puţ.
 2. Măsuraţi lungimea tronsonului de conductă magistrală.
 3. Măsuraţi lungimea conductelor subţiri de racordare duze.
 4. Întroduceţi aceste date în tabelul necesarului de materiale.
 5. Întroduceţi în tabel lungimea ţevii de picurare calculată anterior.
 6. Adunaţi pe tipuri numărul duzelor proiectate, şi întroduceţi valorile în căsuţa corespunzătoare din tabel.
 7. Adunaţi numărul racordurilor de ţevi picurătoare, şi întroduceţi valoarea în tabel.
 8. Introduceţi numărul total de grupuri în căsuţa corespunzătoare pentru „Număr grupuri” din tabelul necesarului de materiale.
 9. Alegeţi tipul comenzii automate in funcţie de numărul de grupuri.
 10. Bifaţi căsuţa cu opţiunea senzor ploaie dacă doriţi astfel de senzor.
 11. Dacă electroventilele nu se vor monta în başă existentă, bifaţi căsuţa respectivă.
 12. Măsuraţi distanţa dintre başa electroventilelor, şi locul de montare a comenzii automate. Numărul firelor cablului de comandă este: numărul electroventilelor + 1 (ex. pentru 6 electroventile: 6 + 1 = cablu cu 7 fire).

După ce aţi întocmit tabelul cu necesarul de materiale, trimiteţi-l la Melinda Instal, pentru ca pe baza acestuia să Vă putem contacta, şi să Vă putem trimite oferta de preţ.

 1. Asamblarea sistemului

În curând veţi primi materialele necesare sistemului. După aceasta se poate începe implementarea sistemului.

 1. Trasarea liniei săpăturilor
  Pe baza desenului elaborat, cu ajutorul unei rulete de măsurare, şi a unor ţăruşi se determină locul duzelor. Aveţi grijă ca duzele să fie dipuse exact în locul precizat pe desen. După determinarea locului de amplasare al duzelor, utilizând sfoară de lungime adecvată, se poate trece la determinarea poziţiei conductelor reţelei sistemului.
 2. Săparea şanţurilor
  Dacă se lucrează pe un gazon deja amenajat se recomandă utilizarea unor fâşii din material plastic pentru a se aşeza pe acestea săpătura în vederea reaşezării mai uşoare a acesteia după terminarea poziţionării conductelor. Gazonul scos se aşează pe una din marginile şanţului, iar săpătura pe folie. Dacă nu este gazon amenajat, dar solul este pregătit, solul de calitate mai bună se va pune pe una din margini, iar cel mai slab pe cealaltă margine a şanţului. Adâncimea sanţului să fie de 40-50 cm. Se va avea grijă să se asigure înclinare către zonele de ramificaţie, respectiv spre başa de distribuţie.
 3. Aşezarea conductelor
  După săparea şanţurilor se aşează conductele magistrale de 32. Pentru debitare se va utiliza cleşte special, sau cuţit bine ascuţit. Aveţi grijă să nu Vă accidentaţi. În pachetul unitar al electroventilelor veţi găsi dopuri de închidere, pentru a închide capetele conductelor. Pe fiecare conductă trebuie inscripţionat în mai multe locuri numărul circuitului / grupului de care aparţine: acest lucru va fi important la instalare. Ţevile trebuie aşezate în şanţ una lângă cealalta, în ordine, evitându-se încrucişările.
 4. Montarea duzelor
  Toate materialele necesare montării duzelor sunt incluse în pachetul unitar, exceptând conductele de racordare care se vor debita separat pentru fiecare duza in parte.
  Paşii montării:
  1. Fixaţi elementul de branşare pe ţeava 32 astfel ca racordul filetat să fie spre locul de amplasare a duzei.
  2. Găuriţi ţeava 32 prin racordul filetat al elementului de branşare având grijă ca să nu deterioraţi filetul respectiv peretele din partea opusă a ţevii.
  3. Etanşaţi cu teflon (cca. 20 înfăşurări) filetul racordului PE apoi înşurubaţi-l – manual – în elementul de branşare până la refuz.
  4. Etanşaţi cu teflon (7 înfăşurări) filetul cotului PE, apoi înşurubaţi-l în partea inferioară a duzei, fără a forţa (evitaţi crăparea corpului duzei).
  5. Racordaţi ţeava 20 la cotul PE.
  6. Poziţionaţi duza la locul său final, reglaţi nivelul său, şi fixaţi-l cu ajutorul pământului de săpătură.
  7. Scoateţi din colac ţeavă de 20 cât este necesar pentru racordul la ţeava de 32. Tăiaţi la dimensiune, apoi executaţi îmbinarea.
   După terminarea montării tuturor duzelor astupaţi la loc şanţul. Îndesaţi corespunzător pământul.
 5. Montare distribuitor, şi racordare apă
  Kitul montaj apă conţine toate piesele necesare montării, inclusiv setul de protecţie antiîngheţ. Este posibil că va fi necesar ca unele porţiuni să fie completate cu ţeavă 32. Setul pentru electroventile conţine toate piesele necesare pentru distribuire. Asamblarea trebuie executată conform schiţei ataşate. Piesele etanşate cu teflon se vor strânge cu cleşte reglabil, iar celelalte doar manual. Racordaţi ţevile de 32 la racordul de ieşire a electroventilelor. Conectaţi prin fişe cu protecţie contra umidităţii cablurile de comandă la clemele electroventilelor, conform instrucţiunilor. Puneţi sub presiune sistemul, şi verificaţi dacă sunt scurgeri. În caz de nevoie strângeţi îmbinările, sau reetanşaţi-le.
  Dacă aveţi întrebări, nelămuriri, apelaţi la Melinda Instal, angajaţii nostri Vă stau la dispoziţie.

 

 1. Reglare, programare

Pentru reglarea duzelor nu sunt necesare scule speciale, ele se pot regla manual.

 1. Reglarea duzelor
  Pentru reglarea duzelor nu sunt necesare scule speciale, ele se pot regla manual.
  1. ​În partea superioară a duzei este marcat un punct care în poziţia de bază îndică punctul fix a duzei, de unde este refulat jetul de apă. Scoateţi din carcasă partea interioară a duzei.
  2. Rotiţi „gâtul” duzei astfel ca punctul marcat să fie la marginea din dreapta a unghiului zonei de irigat. Se va auzi un scrâşnet, ceea ce este normal.
  3. După aceasta, prinzând partea superioară a duzei, aceasta trebuie rotit până cănd punctul marcat va fi în partea stângă a unghiului zonei de irigat.
  4. Eliberaţi duza pentru a permite ca aceasta să se retragă în carcasa ei.
  5. Unghiul zonei de irigat în acest mod se poate coriga / modifica chiar şi în timpul funcţionării.
  6. Dacă raza de acţiune a duzei este mai mare decât cea dorita, aceasta se poate reduce până la 25% prin înşurubarea şurubului din centrul duzei.
 2. Reglarea comenzii automate şi a timpului de irigare
  Paşii programării comenzii automate sunt descrise în instrucţiunile acesteia.
  Se recomandă ca inceperea irigării să fie programată pe timp de noapte, pentru a nu perturba activităţile zilnice, respectiv pentru a reduce stresul termic al plantelor, şi pentru a diminua pierderile prin vaporizare.
  La determinarea duratei irigării trebuie luaţi în considerare mai mulţi parametri:
  1. structura solului
  2. necesarul de apă al plantelor irigate
  3. gradul de însorire / umbrire a zonei irigate
  4. condiţiile de vânt
  5. anotimpul

Un exemplu de program general pentru luna mai: funcţionarea duzelor zilnic de ouă ori câte 8 minute pe grup /circuit, iar picurătoarele zilnic odată câte 30 minute. Acest program poate diferi mult in funcţie de parametri mai sus enumeraţi. Pentru valori precise apelaţi la Melinda Instal.

 1. Întreţinere

O instalaţie de irigat poate funcţiona în condiţii optime doar dacă este întreţinută corespunzător. Se recomandă verificarea lunară a duratei de irigare, şi starea filtrului. Trebuie reumplut periodic rezervorul soluţiei îngrăşământ.

La început de sezon trebuie verificat sistemul: starea duzelor, unghiul zonei de irigat, raza de acţiune a duzelor.

La sfârşit de sezon se fac lucrările pentru protecţie contra îngheţ. În acest scop trebuie închis robinetul de la sursa de apă, iar dacă apa este asigurată de la pompă, trebuie golită apa din pompă, şi pompa trebuie pusă în loc ferit de îngheţ. Se scoate cartuşul din filtru, acesta se curăţă şi se pune în loc ferit până la primăvară. Se deschide robinetul antiîngheţ. Dacă sistemul a fost instalat corespunzător apa se va goli de la duze prin electroventile. Dacă acest lucru nu este posibil se recomandă utilizarea unui compresor – racordat la robinetul antiîngheţ – pentru golirea apei din sistem. Electroventilele se pot deschide chiar şi manual cu ajutorul mânerului (alb) de la partea lor frontală. Se opreşte comanda automată.