Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Melinda Instal. Afla mai mult

Accept
 
 

Regulament Campanie BlackFriday 2015

REGULAMENT CAMPANIE CU PREMIU OFERIT

Black Friday - Black Jack

 

 

1.      Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei promotionale

1.1.   Organizatorul campaniei “ Black Friday - Blackjack” (denumita in continuare „Campania”) este S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A. (in continuare “Organizatorul”), având sediul legal in orasul Odorheiu Secuiesc, strada Beclean nr. 314 jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului al jud. Harghita sub nr. J19/1063/2003, cod unic de inregistrare nr. RO 15936519, tel: 0266-207400, 0740-150150, fax: 0266-207402, e-mail: instal@melinda.ro, având numar de operator date cu caracter personal 30691.

 

1.2.   Campania se va desfasura conform termenilor si conditiilor prevazute in acest regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), care sunt obligatorii pentru toti participantii si constituie un contract obligatoriu din punct de vedere legal intre participanti si Organizator.

1.3.   Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea paginii web www.melindainstal.ro

1.4.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web www.melindainstal.ro

2.      Aria de desfasurare si durata Campaniei

2.1.   Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul on-line Facebook (www.facebook.com/melindainstal)

2.2.   Promotia incepe pe data de 21 noiembrie 2015 orele  18:00 si se termina pe data de 30 noiembrie, orele 23:59.

3.      Conditii de participare la Campanie

3.1.   Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data inceperii Campaniei, cu domiciliul / resedinta in Romania, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2.   Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul (a) de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

3.3.   Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.4.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

3.5.   Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie, respectiv printr-un mesaj transmis pe Facebook sau la adresa de e-mail, prin SMS sau prin apel telefonic.

3.6.   Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

4.      Mecanismul campaniei

              4.1.  Participantii trebuie sa realizeze urmatoarele activitati:

                         a) LIKE pe inregistrarea (post) aferenta acestei campanii pe pagina Facebook al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal);

                         b) SHARE (impartasire) postare care descrie prezenta campanie pe pagina oficiala al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal);

                         c) COMENTARIU pe inregistrarea aferenta acestei campanii pe pagina oficiala al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal);

               4.2.  Aceste criterii prevazute la pct.4.1 trebuie sa fie indeplinite cumulativ pentru ca un Participant sa fie eligibil la tragerea la sorti.

               4.3.  ​Comentariile inregistrate pe pagina Facebook al Organizatorului pot sa fie in mai multe limbi (româna, maghiara, engleza etc.) trebuie sa fie decente, sa nu incalce bunele moravuri, sa aiba                           un limbaj care nu discrimineaza pe motive etnice, de sex sau de religie si nu reprezinta o defaimare a imaginii Organizatorului. Orice incalcare a prevederilor acestui punct din Regulament                             indreptateste Organizatorul la eliminarea comentariului in cauza si descalificarea Participantului in cauza.

  1. Premiul campaniei si valoarea acestuia

               5.1.  Premiul oferit in urma tragerii la sorti este un Boiler electric 80l OMEGA Smart SE0080C2S (11130089), oferit gratis de BANDINI SCALDABAGNI SPA prin Melinda-Impex Instal SA, având o                       valoare totala de 759.99 lei (inclusiv TVA).

6.      Stabilirea câstigatorului si acordarea premiului

               6.1. La sfârsitul campaniei, in data de 8 decembrie, orele 15:00 se organizeaza la sediul Organizatorului o tragere la sorti printre Participantii eligibili la prezenta campanile in urma careia se                                adjudeca premiul Campaniei.

                6.2. Tragerea la sorti se realizeaza de Organizator prin intermediul portalului www.random.org

                6.3.  Participantul care a câstigat premiul va fi contactat in aceeasi zi printr-un mesaj privat trimis pe profilul de Facebook de pe care a facut inscrierea in Campanie, apoi numele câstigatorului                            trebuie sa fie facut public pe pagina oficiala Facebook al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal.

                6.4.  Premiul va fi predat câstigatorului la cel mai apropiat magazin al Organizatorului pe baza de proces verbal de predare – primire semnat pentru preluare. In cazul in care cel mai apropiat                                magazin al Cumparatorului se afla la o distanta mai mare de 20 km fata de domiciliul / resedinta câstigatorului atunci premiul poate fi trimis prin curierat pe cheltuiala Organizatorului                                      impreuna cu procesul verbal de predare – primire, câstigatorul urmând sa-l retrimite la sediul Organizatorului semnat de primire. In oricare dintre variante, premiul trebuie sa intre in posesia                            câstigatorului in termen maxim de 10 zile lucratoare de la comunicarea oficiala a rezultatului tragerii la sorti pe pagina oficiala de pe Facebook al Organizatorului.

  1. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8.      Limitarea raspunderii

                 8.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin                             prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualului castigator.

                 8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

                 8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri / validari in cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.

                 8.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 decembrie 2015, inclusiv.  Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

                 8.5.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inregistrarile on-line efectuate in afara perioadei Campaniei, mentionate la pct. 2.2;

                 8.6.  Nicio eroare in datele furnizate de catre participanti / eventualul castigator; acuratetea datelor de contact nu cade in sarcina Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a                                           participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a informarii                             privind castigarea premiului, a inmanarii premiului, sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

                 8.7.  In toate chestiunile referitoare la Campanie, decizia Organizatorului este finala.

9.      Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal

                 9.1.  Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera                                      circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte                                obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

                 9.2.  Astfel, Organizatorul si Agentia garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul  de  acces la date, dreptul                           de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

                 9.3.  Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre                                   acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la pct. 1.1 din prezentul Regulament.                               Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

                 9.4.  Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea                             sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror                                     prelucrare nu este conforma legii mentionate mai sus; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare                             nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta                                             Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

                 9.5.  Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza                         sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o                                     justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  In                                   ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, la adresa Organizatorului mentionata la                         pct. 1.1 de mai sus.

                9.6.  Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea                          participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

10.  Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora si cazul fortuit

                10.1.  Campania poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, care impiedica desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

                10.2.  Forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil  care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul                                      Regulament.

                10.3.  Cazul fortuit inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator si care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin                            prezentul Regulament.

                10.4.  Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de incetare a Campaniei inainte de termen in situatia producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit.

                10.5.  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza deciziei unilaterale a Organizatorului.     

11.  Litigii

         Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solitionarea pe            cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Va dorim succes!

Comparații produse
Facebook