Cookie-urile ne ajuta sa va oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmati ca sunteti de acord cu folosirea lor de catre Melinda Instal. Afla mai mult

Accept
 
 

REGULAMENT CAMPANIE CU PREMIU OFERIT “Cursa pentru castig “

REGULAMENT CAMPANIE CU PREMIU OFERIT

Cursa pentru castig

 

 

 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei promotionale
  1. Organizatorul campaniei “Cursa pentru castig” (denumita in continuare „Campania”) este MELINDA-IMPEX INSTAL S.A. (in continuare “Organizatorul”), avand sediul legal in orasul Odorheiu Secuiesc, strada Beclean nr. 314 jud. Harghita, inregistrata la Registrul Comertului al jud. Harghita sub nr. J19/1063/2003, cod unic de inregistrare nr. RO 15936519, tel: 0266-207400, 0740-150150, fax: 0266-207402, e-mail: instal@melinda.ro, avand numar de operator date cu caracter personal 30691.
  2. Campania se va desfasura conform termenilor si conditiilor prevazute in acest regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), care sunt obligatorii pentru toti participantii si constituie un contract obligatoriu din punct de vedere legal intre participanti si Organizator.
  3. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea paginii web www.melindainstal.ro
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web www.melindainstal.ro

 

 1. Aria de desfasurare si durata Campaniei
  1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul on-line Facebook (www.facebook.com/melindainstal)
  2. Promotia incepe pe data de 11 septembrie 2014 orele 18:30 si se termina pe data de 22 septembrie 2014, orele 9:00

 

 1. Conditii de participare la Campanie
  1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 14 ani la data inceperii Campaniei, cu domiciliul / resedinta in Romania, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
  2. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.
  4. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie, respectiv printr-un mesaj transmis pe Facebook sau la adresa de e-mail, prin SMS sau prin apel telefonic.
  5. Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

 

 1. Mecanismul campaniei
  1. Participantii trebuie sa realizeze urmatoarele activitati:
   1. LIKE pe inregistrarea (post) aferenta acestei campanii pe pagina Facebook al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal);
   2. SHARE (impartasire) postare care descrie prezenta campanie pe pagina oficiala al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal);
   3. COMENTARIU pe inregistrarea aferenta acestei campanii pe pagina oficiala al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal). Comentariile trebuie sa fie in concordanta cu cerintele postului de pe pagina Facebook al Organizatorului.
  2. Aceste criterii prevazute la pct.4.1 trebuie sa fie indeplinite cumulativ pentru ca un Participant sa fie eligibil la tragerea la sorti.
  3. Comentariile inregistrate pe pagina Facebook al Organizatorului pot sa fie in mai multe limbi (romana, maghiara, engleza etc.) trebuie sa fie decente, sa nu incalce bunele moravuri, sa aiba un limbaj care nu discrimineaza pe motive etnice, de sex sau de religie si nu reprezinta o defaimare a imaginii Organizatorului. Orice incalcare a prevederilor acestui punct din Regulament indreptateste Organizatorul la eliminarea comentariului in cauza si descalificarea Participantului in cauza.

 

 1. Premiul campaniei si valoarea acestuia
  1. Vor fi premiati 5 participanti la concurs / campanie cu cate o tura de proba, in perioada 24-25 septembrie 2014, pe o sectiune a circuitului oficial Rallyul Perla Harghtei, cu masina de curse al lui Szabo Csongor (ASOCIATIA „CLUB SPORTIV SONIC MOTORSPORT” Sf. Gheorghe), care va fi si conducatorul acesteia pe parcursul turei de proba.

 

 1. Stabilirea castigatorului si acordarea premiului
  1. La sfarsitul campaniei, in data de 23 septembrie 2014, orele 15:00 se organizeaza la sediul Organizatorului o tragere la sorti printre Participantii eligibili la prezenta campanie in urma careia se adjudeca premiul. Vor fi extrasi 5 castigatori.
  2. Tragerea la sorti se realizeaza de Organizator prin intermediul portalului www.random.org
  3. Participantul care a castigat premiul va fi contactat in aceeasi zi printr-un mesaj privat trimis pe profilul de Facebook de pe care a facut inscrierea in Campanie, apoi numele castigatorului trebuie sa fie facut public pe pagina oficiala Facebook al Organizatorului (www.facebook.com/melindainstal.

 

 1. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. Limitarea raspunderii
  1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualului castigator.
  2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
  3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri / validari in cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
  4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 24 septembrie 2014, inclusiv.  Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
  5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inregistrarile on-line efectuate in afara perioadei Campaniei, mentionate la pct. 2.2;
  6. Nicio eroare in datele furnizate de catre participanti / eventualul castigator; acuratetea datelor de contact nu cade in sarcina Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a informarii privind castigarea premiului, a inmanarii premiului, sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;
  7. In toate chestiunile referitoare la Campanie, decizia Organizatorului este finala.

 

 1. Politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
  1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
  2. Astfel, Organizatorul garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul  de  acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
  3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la pct. 1.1 din prezentul Regulament. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.
  4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii mentionate mai sus; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
  5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, la adresa Organizatorului mentionata la pct. 1.1 de mai sus.
  6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

 

 1. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora si cazul fortuit
  1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, care impiedica desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
  2. Forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil  care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
  3. Cazul fortuit inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator si care pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
  4. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de incetare a Campaniei inainte de termen in situatia producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit.
  5. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza deciziei unilaterale a Organizatorului.     

 

 1. Litigii
  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solitionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Va dorim succes!

Comparații produse
Facebook